1. SK Panjar Biaya Perkara
  2. SK Tim Biaya Proses
  3. SK Alokasi Biaya Proses
  4. SK Radius Biaya Panggilan

Contoh peritungan Biaya Perkara:
– Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan sebesar Rp. 30.000,-
– Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-
– Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
– Materai sebesar Rp. 6.000,-
– Pihak sama-sama Radius 1 sebesar Rp.90.000,-  (radius sesuikan dengan daerah/alamat pihak)
A. Cerai Talak:
– (5x Panggilan P + 6x Panggilan T)
( 5x 90.000 ) + ( 6 x 90.000 )
#Rp. 990.000,-

B. Cerai Gugat:
– (4x Panggilan P + 5x Panggilan T)
( 4 x 90.000 ) + ( 5 x 90.000 )
#Rp. 810.000,-

C.Voluntair
– (2x Panggilan P1 + 2x Panggilan P2)
( 2 x 90.000 ) + ( 2 x 90.000 )
#Rp. 451.000,-

D.Contentius
– (4x Panggilan P + 5x Panggilan T)
( 4 x 90.000 ) + ( 5 x 90.000 )
#Rp. 810.000,-

 

NO

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

SATUAN

TARIF

1

2

3

4

1

Pendftaran Perkara Gugatan/Permohonan/ Perlawanan/Bantahan

Per Perkara

30.000,00

2

Relaas Panggilan Pertama kepadaPenggugat/ Pemohon / Pelawan /Pembantah

Per Relaas

10.000,00

3

Relaas Panggilan Pertama kepadaTergugat / Termohon / Terlawan /Terbantah

Per Relaas

10.000,00

4

Relaas Pemberitahuan Putusan Selakepada Penggugat/ Pemohon/Pelawan/Pembantah

Per Relaas

10.000,00

5

Relaas Pemberitahuan Putusan Selakepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah

Per Relaas

10.000,00

6

Relaas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon / Pelawan / Pembantah

Per Relaas

10.000,00

7

Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon / Terlawan / Terbantah

Per Relaas

10.000,00

8

Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon / Pelawan / Pembantah

Per Relaas

10.000,00

9

Relaas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon / Terlawan / Terbantah

Per Relaas

10.000,00

10

Relaas PanggilanPenterjemah

Per Perkara

10.000,00

11

Pemeriksaan Setempat atasPermintaan

Per Penetapan

10.000,00

12

Pendaftaran Permohonan Sita

Per Perkara

25.000,00

13

Penetapan Sita

Per Penetapan

25.000,00

14

Berita Acara Penyitaan

Per Berita Acara

25.O00,00

15

Relaas Pemberitahuan PutusanKepada Penggugat/ Pemohon /Pelawan/ Pembantah

Per Relaas

10.000,00

16

Relaas Pemberitahuan PutusanKepada Tergugat / Terlawan /Terbantah

Per Perkara

10.000,00

17

Surat Pencabutan Gugatan

Per Perkara

10.000,00

18

Relaas Pemberitahuan PencabutanGugatan

Per Relaas

10.000,00

19

Pendaftaran Pengangkatan Sita

Per Perkara

25.000,00

20

Penetapan Perintah PenawaranPembayaran

Per Penetapan

10.000,00

21

Berita Acara Penawaran Pembayaran

Per Berita Acara

10.000,00

22

Berita Acara Konsinyasi (berupaUang atau Barang)

Per Berita Acara

10.000,00

23

Pendaftaran Gugatan SengketaArbitrase Syariah

Per Perkara

10.000,00

24

Pendaftaran Perlawanan TerhadapPutusan Verstek

Per Perkara

10.000,00

25

Redaksi Putusan/Penetapan

Per Putusan/Penetapan

10.000,00

 

  • 001uc-selamat.jpg
  • 002uc-selamat.jpg
  • 003uc-selamat.jpg
  • 004uc-selamat.jpg
  • 005uc-selamat.jpg
  • 006uc-selamat.jpg
  • 007uc-selamat.jpg